TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019

ĐÃ TIẾP NHẬN

26 hồ sơ

ĐÃ HOÀN THÀNH

25 hồ sơ

TRẢ ĐÚNG HẠN

25 hồ sơ

QUÁ HẠN

1 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng


Tỉnh Điện Biên
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Nội vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Xây dựng
Sở Tài chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Giao thông Vận tải
Sở Tư pháp
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Y Tế
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh Điện Biên
Cấp Huyện
Huyện Điện Biên Đông
Huyện Tủa Chùa
Huyện Nậm Pồ
Huyện Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Huyện Mường Chà
Huyện Mường Nhé
Huyện Mường Ảng
Thành phố Điện Biên Phủ
Thị xã Mường Lay